Ghidul de licenţiere

GHIDUL DE LICENȚIERE

 

 

GENUL DE ACTIVITATE

 

Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor stupefiante și/sau psihotrope, desfășurată de întreprinderile și/sau instituţiile farmaceutice

 

Tel.: 022-884-353, 022-884-255
Fax: 022-884-339

Orele de primire:
luni-vineri, 09:00 - 15:00
pauza de masă: 12:00 - 13:00

Rechizite bancare:
Beneficiar
: Ministerul Finanţelor;
Codul IBANconform Registrului codurilor IBAN*;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

• CONDIŢII DE LICENŢIERE

• CADRUL JURIDIC

• SFERA DE ACŢIUNE A LICENŢEI

• TERMENUL DE VALABILITATE A LICENŢEI

• AUTORITATEA DE LICENŢIERE

• ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA LICENŢEI

• ÎNREGISTRAREA CERERII

• NOTIFICAREA ANSP ŞI CPCD

• ELIBERAREA SAU PRELUNGIREA LICENŢEI

• REPERFECTAREA LICENŢEI

• ELIBERAREA DUPLICATULUI LICENŢEI

• TAXE

• SUSPENDAREA TEMPORARĂ A LICENŢEI

• RETRAGEREA LICENŢEI

• FORMULAR CERERE