Contacte

Republica Moldova,

or. Chișinău, str. Korolenko 2/1, MD-2028

Tel. de contact:  022 88 43 01

e-mail: office@amdm.gov.md

 

 

Subdiviziunea:

Telefon:

1.       

Director general

022 88 43 00

2.       

Director general adjunct

022 88 43 27

3.       

Anticamera

022 88 43 01

4.       

Secția autorizare medicamente

022 88 43 33

5.       

Secţia farmacovigilenţă şi studii clinice

022 88 43 28

6.       

Laboratorul pentru controlul calității medicamentelor

022 88 43 08

7.       

Secția autorizare activitate farmaceutică (GMP, GDP, GPP)

022 88 42 44

8.       

Secția prețuri

022 88 43 14

9.       

Serviciul autorizare import/export

022 88 43 42

10.   

Secția reglementare şi evaluare dispozitive medicale

022 88 43 48

11.   

Secția management și supraveghere dispozitive medicale

022 88 43 15

12.   

Secţia licențiere activitate farmaceutică

022 88 42 55

13.   

Comitetul permanent de control asupra drogurilor

022 88 43 31

14.   

Serviciul nimicire medicamente

022 88 43 24

15.   

Secția economico-financiară

022 88 43 30

16.   

Serviciul juridic

022 88 42 48

17.   

Serviciul resurse umane

022 88 43 29

18.   

Serviciul managementul calității

022 88 42 49

19.   

Serviciul tehnologii informaționale

022 88 43 26

20.   

Serviciul relații internaționale, reglementare și strategii

022 88 43 35

21.   

Serviciul logistică și securitate internă

022 88 43 40

22.   

Ghișeu Unic

022 88 43 04

23.   

Ghișeu Unic Electronic

022 88 43 43

 

 

Noutăți