Autorizarea import/export de medicamente

Autorizaţia de import a Agenţiei Medicamentului  şi Dispozitivelor Medicale reprezintă o permisiune, eliberată de către stat unui agent economic pentru efectuarea tranzacţiilor de comerţ exterior (import) pe o anumită perioadă de timp şi în limitele indicate în autorizaţie. 

Ordinul Agenţiei Medicamentului Nr. 1 din 16.01.2006 "Cu privire la autorizarea importului - exportului de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice"

Anexa nr.1 Regulament cu privire la modul de autorizare importului - exportului de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice

             Anexa nr.2 Autorizaţie de import

            Anexa nr.1 Cerere pentru Autorizaţie de import

            Anexa nr.2 Model de anexă (specificaţie) la contractul vînzare-cumpărare

            Anexa nr.3 Raport (model) de utilizare a mostrelor importate

     Ordinul Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Nr. 5 din 04.01.2011 "Privind modificarea şi completarea ordinului Agenţiei Medicamentului Nr. 1 din 16.01.2006 "Cu privire la autorizarea importului-exportului de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice".

Anexa nr. 1  Permisiune de import a mostrelor de medicamente şi alte produse farmaceutice pentru autorizare(expertiza, omologare şi înregistrare)

Anexa nr. 2  Permisiune de import a mostrelor de medicamente şi alte produse farmaceutice pentru cercetări preclinice, studii de bioechivalenţă şi studii clinice

Anexa nr. 3 Permisiune de import a mostrelor de medicamente şi alte produse farmaceutice pentru publicitate şi promovare în cadrul expoziţii, congrese, conferinţe, simpozioane etc.Noutăți