Discuții cu reprezentanții AmCham la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale


Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a avut o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerţ Americane din Moldova (AmCham) pentru identificarea subiectelor prioritare întru stabilirea cooperării viitoare între ambele entități.

Directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Dragoș Guțu, a salutat prezența reprezentanților AmCham și importanța acestei întruniri, exprimându-și convingerea că astfel de discuții pun bazele unei cooperări eficiente.

În acest context, reprezentanții AmCham și-au prezentat  subiectele de interes cu referire la procedurile de autorizare și aprobare a variațiilor, procedura de formare a prețurilor, precum și procedura de autorizare a importului medicamentelor neautorizate în Republica Moldova.

Și-au exprimat deschiderea și suportul în actualizarea cadrului legislativ în domeniile menționate.

La rândul său, Directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Dragoș Guțu, a vociferat intenția de a îmbunătăți normele legale pentru facilitarea tuturor proceselor de reglementare în domeniul medicamentului și a dispozitivelor medicale, prezentând succint planurile și strategia de dezvoltare (inclusiv cele 4 priorități, și anume: autorizarea medicamentelor, procedura de aprobare a prețurilor la medicamente, reperfectarea cadrului normativ privind procedura de autorizare a importului medicamentelor neautorizate; elaborarea cadrului de reglementare privind dispozitivele medicale).

La finalul ședinței a fost salutat schimbul ulterior de informații întru stabilirea unei comunicări strategice. S-a convenit ca întrevederile bilaterale să fie organizate periodic, pentru a avea o continuitate a proceselor și de a urmări evoluția subiectelor noi discutate, cât și gestionarea problemelor curente.