AMDM promovează sistemul de farmacovigilență din Republica Moldova


Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova organizează Zilele Universității în perioada 20-22 octombrie 2021, cu ocazia aniversării a 76 de ani de activitate.

În cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Universității, în perioada 18-22 octombrie 2021, a fost desfășurată Conferința științifică anuală cu genericul: „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”. 

În acest context, Secția Farmacovigilență și Studii Clinice din componența Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a prezentat o comunicare cu referire la sistemul de farmacovigilență din Republica Moldova. În timpul prezentării, subiectele au fost axate pe  cadrul legislativ, structura și atribuțiile sistemului de farmacovigilență  din Republica Moldova, cât și rezultatele activității Secției Farmacovigilență și Studii Clinice pe parcursul anilor: incidența raportării cazurilor de reacții adverse, implementarea sistemului de raportare electronic, procesul de evaluare a cazurilor de reacții adverse, aprecierea balanței beneficiu-risc a medicamentelor în urma detectării semnalelor privind siguranța.

Totodată, a fost evidențiat impactul acestor evaluări, care ar putea influența aflarea pe piață a produselor medicamentoase. A fost menționată și strânsa colaborare a AMDM cu  Uppsala Monitoring Center - fundație independentă, non-profit, înființată ca fiind Centru de colaborare a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru monitorizarea internațională a siguranței medicamentelor.

Cei prezenți au fost atenționați asupra importanței comunicării reacțiilor adverse prin diversele mijloace disponibile, prezentate pe site-ul Agenției. Nu în ultimul rând a fost menționată campania MedSafetyWeek, ce va fi lansată în perioada 1-7 noiembrie în colaborare cu Uppsala Monitoring Center, a cărei scop este sensibilizarea publicului larg despre importanța raportării reacțiilor adverse post-imunizare.

Este de menționat faptul că reprezentanții Secției Farmacovigilență și Studii Clinice din componența Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale participă cu regularitate la activități de informare și promovare, explicând importanța raportării reacțiilor adverse la medicamente și vaccinuri prin diverse modalități cum ar fi: telefon, e-mail sau scanarea codului QR pentru publicul larg și profesioniștii din domeniul medical.